Impressum

Dental Traumatology Projects OÜ
Narva maantee 5
10117 Tallinn
ESTONIA

Office: +372 664 5426

eMail: info (at) zahnrettungskonzept.info
eMail: info (at) toothrescueconcept.info
Website: www.zahnrettungskonzept.info
Website: www.toothrescueconcept.info

Umsatzsteueridentifikationsnummer:
EE102082366

Sisu eest vastutab

Impressum

Vastutuse välistamine:

Vastutus materjalide sisu eest
Meie lehekülgedel avaldatud sisulised materjalid on koostatud äärmiselt hoolikalt. Materjalide sisu õigsuse, täielikkuse ja päevakajalisuse eest ei saa me siiski vastutada. Teenusepakkujana vastutame telemeediaseaduse (TMS) § 7 lõike 1 kohaselt oma materjalide sisu eest, mis on nendel lehekülgedel avaldatud, üldiste seaduste järgi. TMS-i paragrahvide 8–10 kohaselt ei ole me teenusepakkujana siiski kohustatud võõraid edastatud ega salvestatud õigusvastasele tegevusele viitavaid teabematerjale kontrollima ega asjaolusid otsima. See ei puuduta teabematerjalide eemaldamise või nende kasutamise blokeerimise kohustusi üldiste seaduste kohaselt. Sellekohane vastutus on siiski võimalik alles konkreetsest õigusrikkumisest teadasaamise hetkest alates. Vastavatest õigusrikkumistest teadasaamise korral eemaldame need sisulised materjalid esimesel võimalusel.

Vastutus linkide eest
Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate osaliste välistele veebilehtedele, mille sisule ei avalda me mingit mõju. Seetõttu ei saa me nende võõraste materjalide sisu eest ka mingit vastutust enda peale võtta. Lingitud lehtede sisu eest vastutab alati vastav pakkuja või lehtede haldaja. Linkimise hetkel kontrolliti lingitavaid lehti võimalike õigusrikkumiste suhtes. Linkimise hetkel õigusvastast sisulist teavet ei tuvastatud. Lingitud lehtede pidev sisuline kontrollimine ei ole õigusrikkumisele viitavate konkreetsete tõenditeta siiski mõistlik. Õigusrikkumistest teadasaamise korral eemaldame sellised lingid esimesel võimalusel.

Autoriõigus
Sellel lehel paiknevate, lehe haldajate koostatud sisuliste materjalide või teoste kohta kehtivad Eesti autoriõigused. Paljundamiseks, töötlemiseks, levitamiseks ja igasuguseks kasutamiseks väljaspool autoriõiguse piire on vaja vastava autori või koostaja kirjalikku nõusolekut. Selle lehe allalaadimisi ja koopiaid on lubatud kasutada ainult eraviisilistel, mitte ärilistel eesmärkidel. Kuna haldaja ei ole selle lehe sisu loonud, järgitakse kolmandate osaliste autoriõigusi. Eelkõige peetakse sellisteks kolmandate osaliste loodud sisulisi materjale. Kui te peaksite sellele vaatamata autoriõiguse rikkumistest teada saama, siis saatke meile vastav vihje. Õigusrikkumistest teadasaamise korral eemaldame sellised sisulised materjalid esimesel võimalusel.

Andmekaitse
Meie veebilehte on tavaliselt võimalik kasutada isikuandmeid esitamata. Kuna me kogume oma lehtedel isikuandmeid (näiteks nimesid, aadresse või meiliaadresse), siis teeme seda alati vabatahtlikkuse alusel niivõrd, kuivõrd see on võimalik. Neid andmeid ei avaldata kolmandatele osalistele teie selgesti väljendatud nõusolekuta.

Juhime teie tähelepanu sellele, et andmete edastamises internetis (nt meili teel suhtlemises) võib esineda turvaauke. Andmete turvaaukudeta kaitsmine kolmandate osaliste juurdepääsu eest ei ole võimalik. Siinkohal välistame selgesõnaliselt impressumi avaldamise kohustuse täitmise raames avaldatud kontaktandmete kasutamise kolmandate osaliste poolt reklaam- ja teabematerjalide saatmiseks, mille saamiseks pole selgesti väljendatud viisil soovi avaldatud. Lehtede haldajad jätavad endale sõnaselgelt õiguse reklaammaterjalide soovimatu saatmise korral (näiteks rämpsposti e-kirjade näol) võtta kasutusele õiguslikud meetmed.

Google Analyticsi kasutamiseks vajalik andmekaitsealane deklaratsioon
See veebisait kasutab teenust Google Analytics ehk ettevõtte Google Inc. (edaspidi: Google) veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi teiepoolset kasutamist. Küpsise loodud teave, mis puudutab selle veebisaidi teiepoolset kasutamist, edastatakse tavaliselt Google’i USA-s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Kui sellel veebilehel aktiveeritakse IP anonüümseks muutmine, siis piirab Google teie IP-aadressi kasutamise Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majandusruumi kokkuleppe sõlminud riikides. Täielik IP-aadress saadetakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal ainult erandjuhtudel. Selle veebisaidi haldaja ülesandel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata veebisaidi teiepoolset kasutamist, ja selleks, et koostada aruandeid veebisaidil toimuvate tegevuste kohta ning osutada veebisaidi haldajale järgmisi veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames teie brauseri edastatud IP-aadressi ei seostata teiste Google’i andmetega.

Küpsiste salvestamist võite oma brauseri tarkvara vastava seadistuse abil blokeerida, kuid me juhime teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi te saada täies mahus kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.