Projektist

Kogu teave projekti kohta

Projekti kirjeldus ja eesmärgid
Õnnetustest tingitud hambavigastused on sagedad. Vaatluse all on vigastused hamba küljest ära löödud hambakildudest kuni logisevate või täielikult väljalöödud hammasteni. Kõige sagedamini vigastatakse ülemisi lõikehambaid. Selle tagajärjed võivad näo esteetilist välimust märkimisväärselt kahjustada ja põhjustada seetõttu isegi psüühikahäireid. Vigastuste tagajärgede ravi võib olla äärmiselt aeganõudev, väga kurnav ja kallis.

Enamikul juhtudel on vigastatud väikelaste piimahambad ja laste ning noorukite jäävhambad, mis saavad laste ja noorte loomuliku liikumisvajaduse tõttu viga eelkõige kukkudes. Õnnetused juhtuvad peamiselt kodus, ujulas, koolis ja sportides. Õnnetuse tagajärjel hamba kaotamine tähendab selle vanuserühma jaoks just puberteedieas aastaid kantavaid, sageli ebameeldiva välimusega ja ainult osaliselt toimivaid abikonstruktsioone, sest lõplike proteeside (nt implantaatide) paigaldamine on võimalik alles kasvamise lõpus.

AGA – Väljalöödud hambaid on põhimõtteliselt võimalik lõualuusse tagasi istutada (replanteerida) nii, et neil on paranemiseks ja säilimiseks parimad väljavaated.

Selle eelduseks on see, et hambapinnal olevad periodondi rakud on veel elus. Vale säilitamise korral tekib selline kahjustus minutite jooksul. Selleks ajaks, kui patsient hambaarsti juurde jõuab, on nii palju kiude hävinud, et enam ei saa arvestada korraliku paranemisega. Ainult väljalöödud hammaste viivitamatu asetamine spetsiaalsesse säilituslahusesse võimaldab periodondi rakkudel piisavalt kaua säilida. Just selleks otstarbeks töötati 1994. aastal välja esimene hambapäästetoos (spetsiaalse rakutoitelahusega täidetud väike pudelike). See on teadusuuringute põhjal ja paljude hambatraumade puhul ennast juba paljude aastate jooksul tõestanud.

Statistilised andmed

48500+

Asutused

Praegu teenindame üle 48 500 asutuse seitsmes riigis.

6900+

Hambatraumad

Abi on saadud juba rohkem kui 6.900 hambatrauma puhul.

16000+

HPT-de asukohad

Üle 16 000 asukoha, kus on olemas hambapäästetoosid, mida leiate internetist..

550+

Projektipartnerid

Selles projektis toetavad meid üle 550 projektipartneri.

Projekti eesmärgid ja eelised

Eesmärgid

 1. Hammaste päästmine võimalikult paljudel juhtudel ja seega kannatanute hambatervise säilitamine pärast hambatraumat
 2. Õnnetusjuhtumikindlustuse ja kindlustusettevõtete kui teenuseosutajate töökoormuse vähendamine, mis puudutab tohutu suuri elukestvaid kulusid pärast hambatraumasid ning hammaste ebaõnnestunud päästmist
 3. Elanike seas tehtav üleriigiline selgitustöö hambatraumade ja hammaste päästmise teemal
 4. Hambapäästetooside olemasolu tagava võrgustiku väljaarendamine läbimõeldult valitud kohtades
 5. Lähima hambapäästetoosi kiire ja lihtne leidmine pärast hambatraumat
 6. Hammaste päästmiseks vajaliku jätkusuutliku ja teadusel põhineva taristu loomine
 7. Hambatraumasid käsitleva keskse statistilise süsteemi loomine

 

Selle projekti eelised

 1. Sellel on lihtne, kuid samas väga tõhus struktuur
 2. Sellel on mitme ülikooli teaduslik toetus
 3. See ei vaja pikka ettevalmistusaega, mõne nädala jooksul võetakse see projekt igas linnas, vallas või maakonnas kasutusele
 4. See toimib kohe ja vähendab väga lühikese aja jooksul õnnetusjuhtumikindlustuste, riiklike ja eraõiguslike tervisekindlustuste töökoormust
 5. See loob kogu linnas kõigi asjaosaliste (koolide, ujulate, lasteaedade, spordiklubide, hambaarstide, apteekide, tervishoiuametite, päästeteenistuste, lastega perede, sportlaste jne) heaks töötava võrgustiku

Projekti konkreetne elluviimine

Hammaste päästmiseks vajaliku taristu loomine

 1. Me esitame endale küsimuse, kus ja millal võiks mingis vallas/linnas/maakonnas hambatrauma juhtuda
 2. Need hambatrauma esinemise riskipunktid kuvatakse projekti planeerimist kajastaval kaardil
 3. Seejärel simuleeritakse sellel kaardil aja ja asukoha järgi erinevaid hambatraumade stsenaariume
 4. Esimene eesmärk on hambapäästetooside paigutamine otse hambatrauma riskipunkti ja spetsiaalsetesse punktidesse ning kohtadesse, kuhu oleks võimalik jõuda maksimaalselt 5–10 minuti jooksul
 5. Projekti kohta teavet andev üritus, mille käigus antakse isiklikult üle esimene hambapäästetoos
 6. Hambapäästetooside konkreetne väljastamine ja selle kohta teabe avaldamine koos kõigi projektipartneritega
 7. Hammaste päästmiseks vajaliku taristu ametlik üleandmine linnale/vallale/maakonnale ja teadusliku toetamisega alustamine
 8. Kasutatud hambapäästetoosid asendatakse 72 tunni jooksul pärast õnnetuse registreerimist uue toosiga tasuta